Amarant Geschiedenis - Hoe het begon.

home

programma´s

muziek

teksten

foto´s

geschiedenis

sprookje

contact

updates

AMARANT

  hoe het begon

 

 

 

 

 

 

Je kan ons ook

vinden op:

 

Facebook

 

 

Instagram

 

 

YouTube

 

 

Twitter

 

 

Buurvrouw's

 

blog

 

Vind je het

leuk wat we

doen en wil je

ons steunen?

Dat kan via

Patreon

 

Of door onze

muziek te

kopen via

Bandcamp

 

                 De Dames Amarant hebben elkaar in 1987 in een buurthuis

 

            in Almere ontmoet bij één van de destijds door het hele land door vrouwengroepen

 

          georganiseerde VOS-cursussen (Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving)

 

              Een aantal medecursisten wilde graag iets met muziek en

 

                  ontdekten dat Hilly piano speelde en Ineke gitaar, dus werd gevraagd

 

            of ze mee wilde doen

 

 

             In eerste instantie bestond het repertoire uit Engelstalige liedjes

               Pas na een jaar ontstond het idee een cabaretprogramma te maken

                 en daarvoor ook zelf de teksten en de muziek te schrijven

         Samen met drie andere vrouwen werd

          een avondvullend cabaretprogramma geschreven,

           dat uiteindelijk in diverse buurthuizen in

           Almere is uitgevoerd

 

          Eind 1988 besloten Hilly en Ineke onder de naam

               'Cabaret Amarant' samen verder te gaan

 

          In het voorjaar van 1989 gaven ze hun eerste

        cabaretvoorstellingen en 27 oktober 1989 was in het CKV, Almere

         de première van de door henzelf geschreven musical

          "Het sprookje van de Amsterdamse Straatmuzikanten"

         (zie ook: Het sprookje van de amsterdamse straatmuzikanten)

 

                

 

               

               Amarant heeft met de musical

              "Het sprookje van de Amsterdamse Straatmuzikanten"

               diverse voorstellingen door het hele land gegeven

               Daarnaast traden ze in de eerste jaren

             op met een kort cabaretprogramma

             "Er is leven na de afwas"

            In dit programma

                werden o.a. de twee typetjes ontwikkeld

               (twee buurvrouwen) die regelmatig terugkwamen

                  in de diverse cabaretprogramma's en nu nog steeds een

              rol spelen in buurvrouw´s blog  

 

            De organisaties waar Amarant

               in de loop der jaren door werd uitgenodigd,

              vroegen vaak aan Amarant iets te schrijven

           voor een bepaalde doelgroep of

            in te spelen op een thema

 

             Veel van de thema's die zijn uitgewerkt,

          draaiden rond de emancipatie van vrouwen of

        andere specifieke vrouwenzaken (vrouw

       en werk, bijstandsvrouwen,

        vrouwengezondheidszorg,

       de overgang etc.)

 

             

 

                Wat doet Amarant tegenwoordig?

 

               Amarant is zich steeds meer gaan richten

              op het maken van muziek en schrijven van liedjes

               en is voornamelijk nog op internet actief (muziekclips via

              o.a. YouTube/Instagram en Facebook)

              De typetjes uit de cabaretprogramma's leven  

         voort in buurvrouw´s blog 

             Incidenteel treden Hilly en Ineke op

             als De Dames Amarant met

           liedjesprogramma's

       

 

home

programma´s

muziek

teksten

foto´s

geschiedenis

sprookje

contact

updates