home

programma´s

muziek

teksten

foto´s

geschiedenis

contact

updates

  

  AMARANT

    hoe het begon

     

 

                               De Dames Amarant hebben elkaar in 1987 in een buurthuis

 

                        in Almere ontmoet bij één van de destijds door het hele land door vrouwengroepen

 

                         georganiseerde VOS-cursussen (Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving)

 

                             Een aantal medecursisten wilde graag iets met muziek en

 

                                  ontdekten dat Hilly piano speelde en Ineke gitaar, dus

 

                               werd gevraagd of ze mee wilde doen

 

 

                                  In eerste instantie bestond het repertoire uit Engelstalige liedjes

                                 Pas na een jaar ontstond het idee een cabaretprogramma te maken

                                    en daarvoor ook zelf de teksten en de muziek te schrijven

                              Samen met drie andere vrouwen werd een avondvullend

                               cabaretprogramma geschreven, dat uiteindelijk in

                              diverse buurthuizen in Almere is uitgevoerd

          

                              Eind 1988 besloten Hilly en Ineke onder de naam

                                'Cabaret Amarant' samen verder te gaan

 

                                In het voorjaar van 1989 gaven ze hun eerste

                                cabaretvoorstellingen en 27 oktober 1989 was in het CKV te

                                Almere de première van de door henzelf geschreven musical

                                 "Het sprookje van de Amsterdamse Straatmuzikanten"

                                          (voor foto's / videoregistratie van het sprookje ga naar:

 

                                           

 

                                            

                            Amarant heeft met de musical

                             "Het sprookje van de Amsterdamse Straatmuzikanten"

                              diverse voorstellingen door het hele land gegeven

                           Daarnaast traden ze in de eerste jaren

                            op met een kort cabaretprogramma

                           "Er is leven na de afwas"

                          In dit programma

                               werden o.a. de twee typetjes ontwikkeld

                            (twee buurvrouwen) die regelmatig terugkwamen

                              in de diverse cabaretprogramma's en nu nog steeds een

                             rol spelen in buurvrouw´s blog  

 

                           De organisaties waar Amarant

                            in de loop der jaren door werd uitgenodigd,

                            vroegen regelmatig aan Amarant iets te schrijven

                            voor een bepaalde doelgroep of

                           in te spelen op een thema

 

                              Veel van de thema's die zijn uitgewerkt,

                             draaiden rond de emancipatie van vrouwen of

                              andere specifieke vrouwenzaken (vrouw

                              en werk, bijstandsvrouwen,

                           vrouwengezondheidszorg,

                         de overgang etc.)

 

                                       

 

                                       Wat doet Amarant tegenwoordig?

 

                                     Amarant is zich steeds meer gaan richten

                                      op het maken van muziek en schrijven van liedjes

                                    en is voornamelijk nog op internet actief met videoclips en muziek

                                    op o.a. YouTube en Spotify

                                     De typetjes uit de cabaretprogramma's leven  

                                 voort in buurvrouw´s blog en de buurvrouwen zijn ook als

                                 podcast te vinden op YouTube

                                 

       

 

home

programma´s

muziek

teksten

foto´s

geschiedenis

contact

updates