Amarant Geschiedenis - Hoe het begon.

home

programma´s

muziek

teksten

foto´s

geschiedenis

sprookje

contact

updates

 

 AMARANT

  hoe het begon

Je kan ons ook

vinden op:

 

 

Instagram

YouTube

Follow cabaretamarant on Twitter

Koop onze

liedjes/ albums

op bandcamp:

 

 

          

 

 

           Hilly en Ineke hebben elkaar in 1987 ontmoet toen ze deelnamen

        aan een VOS-cursus georganiseerd door een vrouwengroep in Stedenwijk-Zuid

        te Almere. Hilly speelde piano en Ineke gitaar. Zo kwamen ze terecht bij

         een uit de VOS cursus voortgekomen groepje vrouwen

        dat gezamenlijk muziek wilde maken.

 

             In eerste instantie bestond het repertoire uit Engelstalige liedjes.

           Pas na een jaar ontstond het idee een cabaretprogramma te maken

              en daarvoor ook zelf de teksten en de muziek te schrijven.

       Samen met drie andere vrouwen werd

       een avondvullend cabaretprogramma geschreven,

     dat uiteindelijk in diverse buurthuizen in

         Almere is uitgevoerd.

 

           In 1988 besloten Hilly en Ineke onder de naam

             'Cabaret Amarant' samen door te gaan.

 

           In 1989 traden ze voor het eerst

            als Amarant op in een buurthuis in Almere-Buiten.

                In hetzelfde jaar was in het CKV te Almere de première van de

               door henzelf geschreven musical "Het sprookje

              van de Amsterdamse Straatmuzikanten".

               Zie ook: Het sprookje van de amsterdamse straatmuzikanten (27 oktober 1989)

 

                

 

               

               Amarant heeft met de musical

              "Het sprookje van de Amsterdamse Straatmuzikanten"

               diverse voorstellingen door het hele land gegeven.

               Daarnaast trad Amarant in de eerste jaren

             op met een kort cabaretprogramma

             "Er is leven na de afwas"

            In dit programma

                ontwikkelden Hilly en Ineke o.a. de twee typetjes

               (twee buurvrouwen) die ze tot voor kort nog regelmatig speelden

                  in de diverse cabaretprogramma's. Zie ook buurvrouw´s blog.  

 

            De organisaties waar Amarant

               in de loop der jaren door werd uitgenodigd,

              vroegen vaak aan Amarant iets te schrijven

           voor een bepaalde doelgroep of

            in te spelen op een thema.

 

             Veel van de thema's die door Amarant zijn uitgewerkt,

          draaiden rond de emancipatie van vrouwen of

        andere specifieke vrouwenzaken (vrouw

       en werk, bijstandsvrouwen,

        vrouwengezondheidszorg,

       de overgang etc.).

 

             

 

                En wat doet Amarant tegenwoordig?

               Hilly en Ineke zijn zich steeds meer gaan richten

              op het maken van muziek en schrijven van liedjes

             en zijn vooral op internet actief (muziekclips via

              o.a. YouTube). Daarnaast schrijven ze nog altijd

            in Buurvrouws Blog en verzorgen onder

              de naam 'De Dames Amarant' op

              verzoek liedjesprogramma's.

       

 

Buurvrouw's

Blog

home

programma´s

muziek

teksten

foto´s

geschiedenis

sprookje

contact

updates