Amarant Geschiedenis - Hoe het begon.

home

programma´s

muziek

teksten

foto´s

geschiedenis

sprookje

contact

updates

AMARANT

hoe het begon

Je kan ons ook

vinden op:

 

 

Instagram

YouTube

VIMEO

Follow cabaretamarant on Twitter

Koop onze

liedjes/ albums

op bandcamp:

 

  Hilly en Ineke hebben elkaar in 1987 ontmoet toen ze deelnamen

aan een VOS-cursus georganiseerd door een vrouwengroep in Stedenwijk-Zuid

te Almere. Hilly speelde piano en Ineke gitaar. Zo kwamen ze terecht bij

een uit de VOS cursus voortgekomen groepje vrouwen

dat gezamenlijk muziek wilde maken.

 

In eerste instantie bestond het repertoire uit Engelstalige liedjes.

Pas na een jaar ontstond het idee een cabaretprogramma te maken

en daarvoor ook zelf de teksten en de muziek te schrijven.

Samen met drie andere vrouwen werd

een avondvullend cabaretprogramma geschreven,

dat uiteindelijk in diverse buurthuizen in

Almere is uitgevoerd.

 

In 1988 besloten Hilly en Ineke onder de naam

'Cabaret Amarant' samen door te gaan.

 

In 1989 traden ze voor het eerst

als Amarant op in een buurthuis in Almere-Buiten.

In hetzelfde jaar was in het CKV te Almere de première van de

door henzelf geschreven musical "Het sprookje

van de Amsterdamse Straatmuzikanten".

Zie ook:

Het sprookje van de amsterdamse straatmuzikanten (27 oktober 1989)

 

 

Amarant heeft met de musical

"Het sprookje van de Amsterdamse Straatmuzikanten"

diverse voorstellingen door het hele land gegeven.

Daarnaast trad Amarant in de eerste jaren

op met een kort cabaretprogramma

"Er is leven na de afwas".

 

In laatstgenoemd programma

ontwikkelden Hilly en Ineke o.a. de twee typetjes

(twee buurvrouwen) die ze tot voor kort nog regelmatig speelden

in de diverse cabaretprogramma's. Zie ook buurvrouw´s blog.  

 

De organisaties waar Amarant

in de loop der jaren door werd uitgenodigd,

vroegen vaak aan Amarant iets te schrijven

voor een bepaalde doelgroep of

in te spelen op een thema.

 

Veel van de thema's die door Amarant zijn uitgewerkt,

draaiden rond de emancipatie van vrouwen of

andere specifieke vrouwenzaken (vrouw

en werk, bijstandsvrouwen,

vrouwengezondheidszorg,

de overgang etc.).

 

 

En wat doet Amarant tegenwoordig?

Hilly en Ineke zijn zich steeds meer gaan richten

op het maken van muziek en schrijven van liedjes

en zijn vooral op internet actief (muziekclips via

o.a. YouTube). Daarnaast schrijven ze nog altijd

in Buurvrouws Blog en verzorgen onder

de naam 'De Dames Amarant' op

verzoek liedjesprogramma's.

       

 

Buurvrouw's

Blog

home

programma´s

muziek

teksten

foto´s

geschiedenis

sprookje

contact

updates